logo_promocji_zdr.jpg [300x266]

 

W dniu 4.12.2013 r. w  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyła się uroczystość przyjęcia Szkoły Podstawowej w Manasterzu do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie .  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Manasterzu – M.Flis w obecności szkolnego koordynatora p .Mieczysławy Ciurko oraz uczennicy kl.6 – Wioletty Florek odebrała Certyfikat Wojewódzki  przyznany przez komisję w składzie : Małgorzaty Chomycz – Śmigielskiej – Wojewoda Podkarpackiego ,  Nadinspektor Zdzisława Stopczyka – Podkarpackego Komendanta Wojewódzkiego Policji Mariola Zajdel – Ostrowska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie , Jacek Wojtas – Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Rejonowego Koordynatora p.Teresy Krasnowskiej .

 

 Program Szkoła Promująca Zdrowie rozwijany jest w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, utworzonej w 1992 r. (od 1 stycznia 2008 r. - Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie - SHE), w wyniku porozumienia WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Europejskiej.

 

Szkoła Podstawowa w Manasterzu jako  Szkoła promująca zdrowie- tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej.  Motywuje uczniów do podejmowania przez nich  działań na rzecz zdrowia . Prowadzi edukację zdrowotną uczniów , rodziców  i dąży do zwiększenia jej skuteczności. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów .

 skanuj0001_kopiowanie.jpg [300x409]

 

 

9 listopada z rąk Pani Teresy Krasnowskiej - koordynatora rejonowego nasza szkoła otrzymała Certyfikat Rejonowy Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Z tej okazji uczniowie pod opieką p. M. Suszyło i p. A. Gudzińskiej-Niemiec przygotowali przedstawienie "Dbaj o zdrowie".

certyfikat.jpg [300x339]
O PROGRAMIE

szkola_promujaca_zdrowie.jpg [300x290] 

Program Szkoła Promująca Zdrowie rozwijany jest w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, utworzonej w 1992 r. (od 1 stycznia 2008 r. - Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie - SHE), w wyniku porozumienia WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Polska została członkiem tej sieci w grupie pierwszych siedmiu krajów. Program rozpoczął się 3-letnim, międzynarodowym projektem pilotażowym (1992-1995), który był początkiem oddolnych działań szkół, zgodnie ze strategią opracowaną w tzw. szkołach projektowych oraz tworzenia sieci tych szkół na różnych poziomach.

 

Działania związane z rozwijaniem i upowszechnianiem w Polsce idei Szkoły Promującej Zdrowie odbywały się na podstawie współpracy i wsparcia ze strony ministerstw zdrowia oraz edukacji. Dla zapewnienia dalszego rozwoju programu oraz kontynuacji przynależności Polski do Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie, 23 listopada 2009 r. podpisano porozumienie o współpracy między  Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia oraz Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Z treści porozumienia wynika m.in.: zapewnienie synergii działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, które są realizowane przez strony porozumienia w szkołach i placówkach oraz w środowisku lokalnym, w tym podejmowanie działań na rzecz wdrażania programów promujących zdrowie, m.in. programu Szkoły dla Zdrowia Europy.

 

Obecnie w Polsce, we wszystkich województwach, jest ponad 2 000 szkół w sieci szkół promujących zdrowie.

 

Opracowane zostały kryteria przynależności do tej sieci oraz przyznawania certyfikatu wojewódzkiego. Szkoły, które spełniły określone warunki, zostają przyjęte do sieci i po minimum dwóch latach pracy otrzymują wojewódzkie certyfikaty.


  • Witamy na nowej stronie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu !