Posterunek Policji
37-522 Wiązownica

(016) 624 03 37
pon - pt 8.00 - 16.00

Interwencje, prowadzenie postępowania przygotowawczego, procedura Niebieska Karta.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
37-522 Wiązownica
(016) 622 36 70
pon - pt 7.30 - 15.30

Pomoc finansowa i rzeczowa, poradnictwo, praca socjalna, interwencja w środowisku, udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Punkt Interwencji Kryzysowej

37-500 Jarosław
ul. Jana Pawła II 17
(016) 624 62 85
pon - pt 7.00 - 15.00

Punkt Interwencji Kryzysowej: pomoc prawna, psychologiczna, mieszkania kryzysowe dla ofiar przemocy domowej.
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
37-500 Jarosław
ul. Czarnieckiego 4
(016) 624 03 99
(016) 624 03 10
(016) 624 03 19
całodobowo

Interwencje, prowadzenie postępowania przygotowawczego, procedura Niebieska Karta.Prokuratura Rejonowa
37-500 Jarosław
ul. Jana Pawła II 11
(016) 621 33 64
pon - pt 7.30 - 15.30

Nadzorowanie i prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych.Sąd Rejonowy
37-500 Jarosław
ul. Jana Pawła II 11
(016) 621 40 24
pon 8.00 - 18.00
wt - pt 7.30 - 15.30

Rozpatrywanie spraw, nadzór kuratorski nad rodziną.Poradnia Leczenia Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnień
37-500 Jarosław
ul. Kościuszki 18
(016) 621 46 11 w 237
pon 7.30 - 20.00
wt - pt 7.30 - 18.00

Przychodnia i całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu.

 

Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa
tel: 0 22 696 55 50
email: rzecznik@brpd.gov.pl

 

Centralny Ośrodek Szkolenia Nauczycieli
Al.Ujazadowskie 28, Warszawa
tel: 0 22 345-37-00
email: codn@codn.edu.pl
www: http://www.codn.edu.pl

 

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogiczne
Warszawa
tel: 0 22 825 44 51 (do 53)
www: http://www.cmppp.edu.pl

 

Fundacja "Praesterno"
ul. Widok 22/30, Warszawa
tel: 022 621 21 99
email: biuro@praesterno.pl
www: http://www.praesterno.pl

 

Fundacja Dzieci Niczyje
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa
tel: 0 22 616 02 68, 616 03 14
www: http://www.fdn.pl

 

Instytut Amity
ul. Zapłocie 20, Warszawa
email: amity@amity.pl
www: http://www.amity.pl

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Hoża 27a/5, 00 - 521 Warszawa
tel: 0 22 626 94 19
email: kopd@kopd.pl
www: http://www.kopd.pl

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska linia"
ul. Szczotkarska 48a, 01-382 Warszawa
tel: 0 22 666 05 59, 666 00 60, 0 800 120 002, 0 801 120 002
email: pogotowie@niebieskalinia.pl
www: http://www.niebieskalinia.pl

 

PCM - Filia w Poznaniu
tel: 0 67 352 28 91
email: pcmpoznan@mediator.org.pl

Polska - Amerykańska Fundacja Wolności
www: http://www.pafw.pl

 

Polskie Centrum Mediacji
ul. Okólnik 11/9, 00-368 Warszawa
tel: 0 22 826 06 63
www: http://www.mediator.org.pl

 

Stowarzyszenie Bezpieczeństwo Dziecka
ul. Traugutta 5, 85-122 Bydgoszcz

 

Stowarzyszenie Bliżej Dziecka
ul. Mokotowska 17/21, 00-640 Warszawa
tel: (0 22) 839 36 52
email: blizej_dziecka@przemocwszkole.org.pl
www: http://www.przemocwszkole.org.pl

 

Stowarzyszenie Przeciw Przemocy
ul. Piotrowska 151 , 90-440 Łódź
www: http://przeciwprzemocy.free.ngo.pl

 

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Szkolnej "Spójrz Inaczej"
ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice
tel: 0 41 274 18 00
www: http://www.spojrz-naczej.com

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00 - 325 Warszawa
tel: 0 22 826 08 74
www: http://www.tpd.org.pl

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Witamy na nowej stronie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu !
Zaszyfrowany adres tej strony