- STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MANASTERZU.

 

 

- PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ I PRZESTĘPCZOŚCIĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W MANASTERZU.


- PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA  AGRESJI I PRZEMOCY 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  W MANASTERZU.


- Program integracji  nowych  uczniów i rodziców.


- SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MANASTERZU.


  • Witamy na nowej stronie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu !