W październiku  2013 roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą „Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

     Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany będzie w okresie od 1 października 2013 do 31 lipca 2015 roku.

      Głównym celem Projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jarosławskim przez stworzenie i wdrożenie planu wspomagania szkoły i przedszkola wynikającego z ich potrzeb.

       Szkole przydzielono do współpracy Szkolnego Opiekuna Rozwoju Edukacji (SORE), wspólnie z którym został opracowany  Roczny tzw. RPW,  Plan Wspomagania, zawierający zadania do pracy w trakcie realizacji projektu.

Warsztaty z p. Kacprem Woźniakiem w ramach projektu "Od przedszkola do dorosłości. Kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim"

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Witamy na nowej stronie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu !
Zaszyfrowany adres tej strony