Tutaj powinien być opis

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Szkoła Podstawowa im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu prowadzi rekrutację do Oddziału Przedszkolnego i kl. 1 na rok szk. 2020/2021. Rodzice dzieci urodzonych w roku 2013, 2014, 2015 proszeni są o zgłaszanie się do szkoły celem złożenia wniosków o przyjecie dziecka do danego oddziału.

Dokumenty do pobrania znajdują się w sekretariacie oraz  na stronie szkoły. Proszę przestrzegać ustalonych terminów zawartych w Zarządzeniu Wójta Gminy Wiązownica Nr 8/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r , które znajduje się na stronie internetowej szkoły.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego / klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego spoza obwodu

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu

Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 29 stycznia 2020 r. txt


  • Witamy na nowej stronie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu !