Tutaj powinien być opis

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

W dniach 30 marca – 1 kwietnia 2020 roku w naszej szkole odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty przez Internet ze wszystkich części:

 ● język polski – 30 marca 2020 r, (czas trwania 120 minut)

 ● matematyka – 31 marca 2020 r, (czas trwania 100 minut)

 ● język angielski – 1 kwietnia 2020 r (czas trwania 90 minut)

 

    Ósmoklasisto!

     Na pewno już wiesz, ale przypominamy!

    Ósmoklasisto! - Codziennie Centralna Komisja Egzaminacyjna na stronie  https://cke.gov.pl/  (wystarczy kliknąć w link) prezentuje zestawy  zadań powtórkowych ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych.

Wykorzystaj maksymalnie tę możliwość, którą daje Ci CKE. Na pewno zyskasz!

Tam znajdziesz materiał powtórkowy do egzaminu oraz zestaw przykładowych zadań egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Kliknij https://cke.gov.pl/ i pracuj! 

  • Witamy na nowej stronie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu !